EVA – Egyszerűsített vállalkozói adó

Az Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) olyan adózási mód mellyel a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozások élhetnek. Egyszerűbb lehetőséget jelent, mert több adófajta (vállalkozói személyi jövedelemadó, céges személyautókért járó adó, iparűzési adó) összevont megtérítését jelenti.

Evázni 30 millió Ft-os bevételi értékhatárig lehet.

Az EVA mértéke 37%. Túllépés esetén: 50% a túllépett bevételre. Túllépés esetén EVA alanyisága megszűnik.

Bevallási határidő:

A tárgyévet követő hó február 25-e (bevételi nyilvántartás esetén), és május 31-e, ha a számviteli törvény szerint vezeti a nyilvántartásait.

Befizetés: negyedévet követő hónap 12-e.

EVA-s TB fizetési kötelezettsége:

Főállású evá-s a minimálbér alapján fizeti a járulékokat. (98-114eFt.)

A járulékbevallást a 1358-as (egyéni vállalkozó) vagy a 1308-as (társas vállalkozó) nyomtatványon havonta, a tárgyhónapot követően 12-ig kell beküldeni.

A járulékok mértéke megegyezik a nem eva-s vállalkozó járulékaival.

A többes jogviszonyban (máshol van főállása) álló eva-s egyéni vállalkozó járulékának alapja: az eva adóalapjának 4%-a.