Társasági adó

Mértéke:    

10% 500.000.000.-Ft nyereségig, a felette lévő rész pedig már 19%-kal adózik.

Az adó megfizetése:

Negyedévente: 04.20., 07.20., 10.20., 12.20 (feltöltési kötelezettséggel együtt).

Elszámolás: 05.31. (tárgyévet követően)

Feltöltési kötelezettség: a 100.000.000.-Ft nettó árbevételt meghaladó (tárgyévet megelőző évet vizsgálva) cégeknek, december 20-ig a társasági adó előlegüket a végleges adó 100%-ra fel kell tölteni. A feltöltés azt jelenti, hogy ezt az összeget be kell fizetni az APEH (NAV) számlára, azaz ott „fel kell tölteni” az egyenlegünket. A jogalkotó 10% eltérést még nem büntet szankciókkal, így a 90%-os feltöltés még elfogadható.

90%-os feltöltés óvatos kihasználása     társasági adó feltöltése

Nem érdemes, vagy csak óvatosan érdemes belőni pont a 90%-ot, mert adott esetben a két ünnep között jellemzően nagyobb árbevétel boríthatja a számításokat, és akkor már nem lesz meg a 10%-os mozgási tér.

A korábban elhatárolt veszteség felhasználása a 2012. évi pozitív adóalapból a nyereség 50%-ig vonható le.

Fontos:

Cégvásárlás esetén az elhatárolt veszteség összege elvész, ha az adózóban olyan személy szerez többségi befolyást, amely a szerzést megelőző két évben nem állt folyamatosan kapcsolt vállalkozásban a megvásárolt céggel.

Kivétel: ha tőzsdén jegyzett cég, vagy a többségi befolyás megszerzését követően két évig tovább folytatja ugyanazt a tevékenységét, mint korábban és ebből a tevékenységből árbevételt szerez.

A társasági adó legjellemzőbben nem elismert költségei   társasági adó

  • nem vállalkozás érdekében felmerült költségek
  • bírságok

A társasági adóban az adóalapot csökkentik (a teljesség igénye nélkül):

  • kiemelten közhasznú szervezeteknek nyújtott adomány
  • behajthatatlan követelések (éven túli követelések 20%-a évente levonható)
  • fejlesztési tartalék, ami az adózás előtti eredmény maximum 50%-a, maximum 500 millió Ft.

Reprezentáció, üzleti ajándék    reprezentáció

2012-től már nem adóalapot növelő tétel, újra elismert költség, az egyéb személyi jellegű ráfordítások között elszámolható. (SZJA + EHO köteles)

A társasági adóra van egy elvárt jövedelem minimum is.

Számítása

Összes bevétel, melyből levonható az ELÁBÉ (eladott áruk beszerzési értéke) és a közvetített szolgáltatások értéke. Ennek a kiszámolt összegnek a 2%-a minim adó alapja.

Ezt az alapot hasonlítjuk össze a tényleges gazdálkodás eredményével:

Ha a tényleges adózás előtti eredmény vagy az adóalap magasabb, mint ez az érték, akkor nem kell tovább foglalkozni vele, ha viszont a minim adó alapja nagyobb mindkettőnél, akkor a minimum adó alapján kell (elvileg) meghatározni a társasági adó fizetési kötelezettséget.

A legfontosabb két kivétel ez alól:

  • Ha a vizsgált évben súlyos természeti csapás éri a céget vagy ha a tárgyévben alakult a cég!
  • A társasági adóbevallás címlapján kell jelezni, hogy a minimum adó alapján fizetjük-e meg a társasági adót.

Ha új a vállalkozás, akkor az 1-es kódot használjuk.

Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap a minimum adó alapjánál magasabb, akkor a tényleges számok alapján fizetünk, ekkor a 2-es kód látszik a címlapon.

Ha a minimum adót fizetjük, akkor a 3-mas kód a megfelelő.

Ha viszont úgy döntünk (a törvény szerint van rá jogunk!), akkor választhatjuk azt is, hogy ugyan nem érjük el a minimumadó alapját, de nem fizetjük meg azt. Ekkor a 4-es kód szerepel a címlapon. A 4-es esetben a bevallás 10-es lapján adatot kell szolgáltatnunk a tárgyév és azt megelőző két év bizonyos költségeiről. Pl: tanácsadási, marketing díjak, bérleti díjak, gépkocsi használat stb. Ez esetben várhatóan a bevallás után néhány hónappal érkezik a NAV ellenőrzése, hogy valóban a vállalkozás érdekében merültek-e fel a költség számlák, tehát ilyenkor érdemes végiggondolni újra, hogy nem köthet-e bele a hatóság az elszámolt költségekbe.

Látványcsapatsport támogatása

2011.07.27-től:  Támogatási szerződés alapján nyújtható a következők részére:

  • utánpótlás nevelés
  • amatőr sportszervezet
  • sportköztestület

A támogatás költségként leírható és a fizetendő társasági adó 70%-ig levonható!

Látványcsapatsportágak:                        látványcsapat sportág

– labdarúgás

– kézilabda

– kosárlabda

– vizilabda

– jégkorong

Tagi hitel 

A vállalkozásnak a tag kölcsönt nyújthat, és meghatározhatja, hogy ezt milyen időszakra adja.

Tagi hitel kezelési lehetőségei     tagi hitel

Lehet rövid lejáratú kötelezettségként, lehet hosszú lejáratú kötelezettségként (e két esetben a társasági adóbevallásban külön kiemelt figyelmet kap ez az összeg!), vagy lehet halaszott kötelezettségként is kezelni. Ez utóbbi kevésbé kelti fel az Adóhatóság figyelmét.

Ez utóbbi esetben viszont arra figyelni kell, hogy ha a vállalkozás felszámolás alá kerülne, akkor ezt a tartozást a tulajdonosok előtt kell kiegyenlíteni a kifizetési sorban.

Amennyiben a cég házipénztárában nincs elég készpénz a készpénzes számlák kiegyenlítésére, így a cég hitelfelvételre (kölcsönre) szorul.

Ennek leggyakoribb módja, amikor a vállalkozás tagja a saját külön vagyonából ad ún. tagi hitelt a cégnek. Egy évek óta veszteséges cégnek a pénztárában több milliónyi (több százezernyi) tagi hitel is felgyűlhet.

Ilyenkor külön probléma, hogy általában a saját tőkéje is negatív már a cégnek, amely a cég megszüntetéséhez, a cégbíróság által pótbefizetés (tagi) előírásához is vezethet.

Tagi hitel adómentes megszüntetése   

Ennek elkerülésére az alábbi módszer az „adómentes” megoldás:

A vállalkozás tagja adta a tagi hitelt, ami a vállalkozásnak kötelezettség, a tagnak követelés. A vállalkozás alaptőkéje (jegyzett tőkéje) bármikor emelhető, ami nem csak pénzbeli befizetéssel, hanem apporttal is teljesíthető. A GT (Gazdasági törvény) szerint apport az nem csak tárgyi eszköz, készlet stb. lehet, hanem elismert követelés is. Így, mivel a társaságnál a tag korábban nyújtott tagi hitele a tag részéről elismert követelés (mivel a cég elismeri tartozását), így azzal a jegyzett tőke taggyűlési határozat alapján növelhető. Ez az apport a cégbírósági bejegyzés után a társaság könyvelésében a jegyzett tőkével szemben követelésként jelenik meg. Ekkor a társasánál lesz egy azonos értékű követelés és kötelezettség, mely egymással szemben kivezethető.

Ekkor a jegyzett tőke csökkentésére kerülhet sor. Ezen jegyzett tőke csökkentésekor először a negatív eredménytartalékot kell megszüntetni (a korábbi évek vesztesége lakik ott), majd utána a fennmaradó összeg visszafizethető a tagnak. (általában a tagi hitel nagyságrendileg azonos szokott lenni a nyilvántartott veszteséggel).

Így a mérlegben a saját tőke nem lesz negatív, ami pl. egy hitel, vagy pályázat elbírálásánál sokat jelenthet, míg enélkül, negatív saját tőke mellett egy nagyobb összegű rövid lejáratú kötelezettség (tagi hitel) szerepel a mérlegben, ami negatív megítélést eredményez.

Fentiekhez, mivel cégbírósági bejegyzést igényel ügyvédi közreműködés is szükséges.

Kapcsolt vállalkozások  kapcsolt vállalkozás

Amennyiben két vagy több cég között a tulajdonosi összetétel alapján kapcsolt vállalkozás jön létre, úgy az adóhivatalnak ezt változásbejelentőn be kell jelenteni az első egymás közötti ügylet létrejöttét megelőzően. (13T201T nyomtatványon).

Amennyiben a kapcsolt vállalkozások nem a szokásos piaci áron számláznak egymás között, úgy az adóalapot csökkenteni vagy növelni kell a szokásos piaci ár és az ügylet értékének különbözetével. Ezt nyilvántartással kell alátámasztani.

Mikro és kisvállalkozásoknak nem kötelező, de felette (közép és nagyvállalatoknak) igen! A transzferár szabályzat az a szabályzat, amiben meghatározzák ezen ügyletek szokásos piaci árát, és erről nyilvántartást is vezetnek.

Ügyletek kapcsolt vállalkozással

Lehet kapcsolt vállalkozással ügyletet létrehozni, csak figyelni kell, hogy az árak az egymástól független vállalkozások közötti ügyleteknél használtak körül legyenek.