Önellenőrzés

A vállalkozás bármikor önellenőrizheti korábban tett bevallásait (az 5 éves elévülési időn belül).

Az önellenőrzéskor a feltárást követő 15 napon belül önellenőrzési bevallást kell benyújtani az aktuálisan önellenőrzött adónemben az Adóhivatal részére.

Az önellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a cégvezető és a vállalkozás vezetője ír alá.

Az önellenőrzésekről nyilvántartást kell vezetni. (ennek nincs kötött formája).

Az önellenőrzés utoljára az Adóhatósági ellenőrzés megkezdésének napja előtt nyújtható be. Megkezdett ellenőrzés esetén önellenőrzésre már nincs lehetőség.