KIVA

Kisvállalati adó 

Belépési feltételek:
–  maximális létszám 25 fő, kilépési határ: 50 fő
– 500 millió Ft nettó árbevétel
– nem volt adószámfelfüggesztés vagy törlés
– mérleg fordulónap: december 31
– mérlegfőösszeg maximum 500 millió Ft
– kapcsolt vállalkozások adatait is össze kell adni
– 1 millió Ft alatti adótartozás

Bejelentési határidő: január 15-e (2013), később: megalakuláskor vagy december 20-ig választható a következő évre.

Az adó alapja:

– pénzeszközök változása (bank+ pénztár egyenlege december 31-én mennyivel tér el az előző év ugyanilyen egyenlegéhez képest)
– bérköltség

Az adó mértéke:  16%

Az adóalapot módosítja
– kölcsön
– tőkeemelés
– osztalék
– térítés nélküli átadás-átvétel

Veszteségelhatárolás: 10 év alatt egyenlő részletekben

Áttérés társasági adóról: a megszűnés szabályai szerint: a felhalmozott eredménytartalékot ki kell venni osztalékként, és leadózni.

A KIVA kiváltja a következő adókat:

Társasági adó, Szociális hozzájárulási adó, Szakképzési hozzájárulás

Nem váltja ki:

Osztalék után fizetendő SZJA + EHO, Áfa, Céguató adó, levont járulékok

Iparűzési adó

Alapja: KIVA alap * 1,2

Mértéke: 2%