Illetékek

Az illetékek nem adók, de adók módjára behajtható közterhek.

Az illeték fizetési kötelezettséget testesít meg, és a következő ügyekhez kapcsolódik:

Vagyonszerzési ügyek

Állami, bírósági eljárási cselekmények kezdeményezése

Bár ugyanúgy fizetési kötelezettség, mint az adó, kevesen tudják, hogy a kettő között mi a különbség: adó esetében a fizetés ellenében nincs közvetlen ellenszolgáltatás, illeték esetében viszont van. A fizetendő illeték összege, és az ellenszolgáltatás “ára” azonban nem minden esetben egyezik meg.

Illetékfajták

1. Vagyonszerzési illeték:

  • Öröklési illeték
  • Ajándékozási illeték
  • Visszterhes vagyonátruházási illeték

2. Eljárási illeték:

  • Államigazgatási illeték
  • Bírósági illeték

Általános mérték:

Öröklési és ajándékozási illeték: 18%, lakás esetén: 9%.

Az egyenes ági öröklés és ajándékozás nem illetékköteles.

Visszterhes vagyonátruházási illeték: 4%.

Fiatalok első lakásszerzési illetékének (35 év alatt) az ingatlan értékének felső határa: 15 millió Ft-ra változott.

Megszűnt a csere kedvezménynél a negatív adóalap után fizetendő illeték. (magánszemélyek esetén csak akkor  van fizetendő illeték, ha olcsóbban adunk el, és drágábban veszünk, fordított esetben 2013-tól már nincs illetékfizetési kötelezettségünk)

Az ingóság öröklése 300.000.-Ft-ig illetékmentes.

Az illetékek esetében is van alanyi- és tárgyi mentesség.

Amennyiben valamelyik illeték-fajta aktuálissá válik, akkor a hatályos törvényben (Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tövényt módosító éppen legutolsó törvénymódosítás) érdemes utánanézni a vonatkozó részleteknek.