Fizetési meghagyás – Kintlévőség kezelés

A kintlévőségek kezelése szinte minden vállalkozás számára problémát okoz.

2010. július elsejétől van arra lehetőség, hogy a 15 napot meghaladó tartozásokat fizetési meghagyás útján közjegyzői és végrehajtói segítséggel a cég behajtsa.

Ennek kezdeti költségeit a vállalkozó fizeti, de a behajtás során ezt az adósnak meg kell térítenie.

Ugyanakkor az adósnak lehetősége van a fizetési meghagyás ellen fellebbezéssel élni, így perré alakul a vita.

Sok vállalkozás viszont a közjegyzőtől érkező fizetési meghagyást nem veszi komolyan (nem a bíróságtól jött…), így ha arra nem reagál a megadott határidőig, akkor az végrehajthatóvá válik, még akkor is ha valamiért az nem jogos a megítélése szerint. Ilyenkor a követelés tulajdonosa akár banki inkasszóval is behajthatja a követelést, annak kamatait és az eljárás költségeit.

Fontos tanácsunk!

Soha ne hagyjuk megválaszolatlanul a fizetési meghagyást.

A fizetési meghagyást nem szabad megválaszolatlanul hagyni akkor sem, ha nem a bíróságtól jön, mint a korábbi években, hanem mástól.

Mit tehetünk, hogy fizessenek időben a vevőink?

1. A vevőket soroljuk csoportokba.

2. Az új vevők először kerüljenek a készpénzes, előre utalással fizethet kategóriába.

3. Ha már néhány hónapja nincs probléma, rendszeres vásárló, és igényli, akkor átkerülhet a 8 napos fizetés határidőt kapó ügyfelek körébe.

4. Amennyiben ez megfelel a cégnek, akkor ez jól tud működni. Ha még hosszabb határidőt szeretne, akkor csak a 8 napos határidőt már néhány hónapig pontosan, csúszás nélkül teljesítő vevőnek ajánljuk fel.

5. Ha nem fizet időben, akkor egy kategóriával vissza soroljuk. DE: erről, már a kedvezőbb ajánlatunk idején tájékoztatni kell: ha egyszer nem fizet időben, több csúszási lehetőséget nem kap, hiszen cégünk nem bank, itt hitel nincs.

6. Amennyiben késik a fizetéssel, akkor a határidő lejáratát követő másnap kapjon egy e-mailt, sms-t arról, hogy valószínüleg elkerülte a figyelmét a határidő, és kérjük az átutalást.

7. Ha 3 napja lejárt már a számla, akkor hívjuk fel telefonon, hogy mi a probléma, miért nem fizet. Erre leginkább anyagi gondokkal fognak válaszolni. Ekkor érdemes telefonon megegyezni egy vállalható 5 napon belüli határidővel.

8. Ha ez sem eredményez fizetést, akkor újabb írásos felszólítást küldjünk tértivevényes levélben (ekkor már + 8 napnál járunk).

9. A levél után telefonon még ajánljuk fel, az anyagi gondok kezelésére, hogy a tartozás felének azonnali kifizetése esetén eltekintünk a jogi lépésektől, a másik felére pedig + 8 napot biztosítunk. (ekkor látni szeretnénk a fizetési szándékot).

10. Ha ez sem történik meg, és elérjük a 15 napos fizetési késedelmet, akkor ne késlekedjünk, induljon meg a hivatalos eljárás. Nem kell attól félni, hogy majd többé nem tőlünk vásárol. Nekünk az nem jó üzlet, ha elviszi az árut, igénybe veszi a szolgáltatást, majd nem fizeti ki. Ezen ügyfelekkel bajlódjon a konkurencia, nyugodtan irányítsuk oda őket.