BT korlátolt felelősséggel

Bt, amely beltagjának  korlátolt a felelőssége?

 A BT-ben a beltag felelőssége korlátlan, a kültagé korlátozott, csak a bevitt vagyon erejéig felel. (Ez utóbbi alól kivétel, ha a neve szerepel a cég nevében, mert akkor korlátlanul!).

 Pl. Kovács BT-ben, Kovács János, és Kovács Jánosné (utóbbi a kültag) szintén korlátlanul felelnek.

Erre az első jó megoldás, hogy nem adunk a cégnek saját családi nevet, bármilyen vonzó is.

 Ha erre a névválasztásra figyelünk, akkor már csupán a beltag felelőssége a kérdés.

 Ugye milyen jó lenne, ha a BT-ben a beltag korlátlan felelőssége megszűnne?

 Erre van megoldás!

 Lássunk egy két tagú családi vállalkozást:

 Beltag: Kovács János

Kültag: Kovács Jánosné

 A cég: Kovács és társa BT.

 Ebben a szerencsétlen esetben, még a kültag is mindenért felel.

 Kovácsék úgy döntenek, hogy ebből elegük van, félnek, mert kevés a megrendelés, és nem megy úgy a cég, mint 10 éve.

 Az első út az ügyvédhez vezessen:

 Ott alapítsanak egy KFT-t, akár egyszemélyest is. (Ezt pl. megalapítja Kovács János, neve legyen bármi, ami nem Kovács és nem János).

Majd a bejegyzést követően, az új KFT adás-vételi szerződéssel megvásárolja Kovács János beltag üzletrészét a BT-ben, majd ugyanezen taggyűlésen döntenek arról, hogy a cég neve a továbbiakban Guszti Képkeretező Bt lesz. (Guszti sehol a családban)

 Innentől a beltag továbbra is korlátlanul felel a BT minden ügyletéért, de ez a beltag egy KFT.  A KFT tulajdonosa (Kovács János), viszont csak a KFT-be bevitt vagyonért (jegyzett tőke erejéig) vállalja a felelősséget.

A kültagnak, mivel a neve már nem szerepel a cégben, szintén megszűnik a korlátlan felelőssége.

 Viszont két szabály, ami mindenképpen érdekes és fontos:

 A BT-ben a korábbi ügyletekért még 5 évig (elévülési időn belül) a korábbi tagok teljes felelősséggel tartoznak.

 A korlátolt felelősség nem vonatkozik az ügyvezetőre/tagra akkor, ha az előrelátható gondosságot mellőzve, nem a hitelezők érdekeinek védelmében jár el a cég ügyeiben. Konkrétan ez azt jelenti, ha bajban van a cég, akkor kimenti a vagyont vagy nem tesz meg minden tőle telhetőt a cég fizetőképességének helyreállítására. Ha mindent megtett (és semmilyen törvénytelent nem követett el), akkor a felelőssége csak a bevitt vagyon erejéig terjed.