ÁFA

Az áfa-t a termeléstől a végső fogyasztásig minden értékesítési fázisban meg kell fizetni. Minden termékre és szolgáltatásra vonatkozik, de eltérő mértékben.

Önbevallással teljesítjük megadott időszakonként az áfa elszámolását.

Ha terméket értékesítesz vagy szolgáltatást nyújtasz, akkor a számládban szerepel, hogy a végösszeg mekkora mértékű áfa-t tartalmaz.

Az áfa általános mértéke 2012.01.01-től 27%.

Ha vásárolsz terméket vagy szolgáltatást veszel igénybe, akkor a számlában felszámított áfa szerepel. Hogy ezt a Te fizetendő áfa kötelezettségedből levonhatod-e, azt mindig az dönti el, hogy a vállalkozásod érdekében felmerült költség-e és ha igen, az milyen bevételhez, tevékenységhez kapcsolódik. Persze vannak kivételek, de azok, mint tudod csak erősítik a szabályt.

Az áfa elszámolás nettó: a fizetendő áfa-ból a levonható áfa után maradt résszel kell elszámolni az állam felé.

Az áfa bevallása általános szabály szerint negyedévente történik.

Ha eléri azt a nagyságot a céged, hogy éves szinten befizetendő 1 millió Ft áfa lesz, akkor havi áfa gyakorisággal kell elszámolnod az állam felé.

Ha viszont a visszaigényelhető vagy fizetendő áfa éves szinten 250eFt alatt marad, akkor éves áfa bevallási gyakoriságra változik a kötelezettséged.

Ezt mindig a tárgyévet megelőző második év alapján állapítják meg.

Tehát: 2014-ben a 2012-ben elért éves áfa összege határozza meg a bevallás – elszámolás gyakoriságát.

Fizetendő áfa csökkentési lehetőségei

 •   későbbre tervezett vásárlás előre hozatala az ÁFA adott időszakra való beszámíthatósága érdekében
 • tervezett eladás kitolása a következő időszakra
 • többféle tevékenység párhuzamos működtetése: egyik bevételt hoz, másik pedig még inkább költséggel jár, akkor ezek összege együttesen számít
 • lehetőség szerint egy áfa mentes vállalkozás működtetése az áfa-s cég mellett (megoszthatók a bevételek a két vállalkozás között, így az adók is a legkedvezőbb mértékre csökkenthetők) – LEGÁLIS!
 • elterjedt a számlák vásárlása bizonyos százalékért, amivel csökkenthetők az egyes adók… ez is egy módszer, de ILLEGÁLIS

Pénzforgalmi áfa – 2013. január 1-jétől

 • —  Be kell jelentkezni rá: évente 1x lehet választani, december 31-ig a következő évre, illetve alakuláskor.
 • —  NAV oldalán adatbázis – adózók listái között a pénzforgalmi áfa-t válaszókról
 • —  Fizetendő áfa: csak, ha a vállalkozó megkapta a pénzt
 • —  Levonható áfa: csak, ha a vállalkozó már kifizette a számlát
 • —  Részkiegyenlítése a számlának: áfa részben bevallandó
 • —  Nettó 125 millió Ft értékhatárig lehet bejelentkezni
 • —  A számlán a vevő adószámát fel kell tüntetni
 • —  A számlán kötelező tartalom: „pénzforgalmi áfa”
 • —  Ha nincs feltüntetve, akkor normál módon adózik

Új ellenőrzési típus 2012-től:      pénz köteg

Gazdasági események valódiságának vizsgálata:

Fiktív ügyletek keresése, nem jelent ellenőrzéssel lezárt időszakot, bűncselekmény gyanúja esetén történik.

Indokolt esetben az adózó önellenőrzésre kötelezhető.

Belföldi áfa összesítő

 • Ha a számla áfa tartalma eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot
 • Azonos ügyletek több számlája összeadódik
 • Kötelezően megadandó adatok
 1. adószám
 2. áfa alap + áfa összeg
 3. számla sorszáma
 4. teljesítés időpontja

Milyen ÁFA elszámolás módot alkalmazhatunk?

Az általános szabályok szerint – ÁFA körbe tartozik

A fentebb részletezett módokon időszakonként elszámol a vállalkozó az addigi kiadott számláiban található fizetendő áfa és az addig kapott számláiban lévő levonható áfa egyenlegével.

ALANYI ADÓMENTESSÉG

Az ÁFA körös vállalkozókkal szemben az alanyi adómentesség azt jelenti, hogy aki ezt választja, adófizetésre nem kötelezett, bevallást nem kell tennie.

Ez a mentesség ÁFA adónemre  vonatkozik, ettől még az SZJA, Társasági adó alanya!

Feltételek:

Alanyi adómentesség választására jogosító árbevételi felső értékhatár az 6 millió forint (ha év közben kezd a vállalkozás, akkor ezt arányosítani kell!): ebbe beletartozik az EU-s, export árbevétel is nem csak a belföldi. Viszont nem tartoznak bele az egyéb bevételek, vagy pénzügyi bevételek. Pl. tárgyi eszköz értékesítése, banki kamat, bértámogatás stb.

Az alanyi adómentes vállalkozó csak olyan számlát bocsáthat ki, amiben áthárított ÁFA nem szerepel.

A számlára  azt írja: alanyi adó mentes.

Ahogy fizetendő ÁFÁ-ja nem keletkezik, úgy természetesen előzetesen felszámított ÁFÁ-ra sem jogosult – ezért nincs ÁFA bevallásra sem szüksége.

EU-s beszerzés estén két lehetőség van:

 •  vagy áfa-san állítja ki a partner a számlát,
 • vagy EU-s adószám alapján áfa mentesen, de ekkor az alanyi mentes cég itthon az áfa megfizetésére kötelezett. Ez utóbbi általában a drágább verzió, mert minden környező EU-s országban kisebb az áfa kulcs.

A költségeit az ÁFÁ-val növelt értéken számolhatja el a vállalkozás.

Kinek lehet ez jó megoldás?

 •  Kezdő vállalkozás
 • Szolgáltatás jellegű vállalkozás

Ha meghaladná az értékhatárt, és több tevékenységet végez a vállalkozás, akkor érdemes elgondolkodni, hogy a tevékenységeket külön-külön egy-egy áfa mentes cégben tovább folytatni érdemes-e. Sokszor igen!Tárgyi adó mentesség:

Vannak olyan tevékenységek, melyek áfa mentesen számlázhatóak.

Ezeket részletesen az áfa tv melléklete sorolja fel.

Ilyen pl. a biztosítási ügynöki tevékenység, akkreditált oktatás.

Ha van mentes, és áfa köteles tevékenysége a cégnek, akkor az áfa-t arányosítani kell. Ez azt jelenti, hogy vagy tételesen elkülönítjük, hogy melyik tevékenységhez, milyen költségek tartoznak, és az áfa mentes tevékenységhez kapcsolódóakat nem helyezhetjük levonásba, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor az árbevételek arányában (áfa-s vagy mentes) szükséges megosztani a levonható áfa-t.

 Az ÁFA mértéke

Az ÁFA elszámolásának teljes szabályozását a 2007. évi CXXVII. törvény tartalmazza. Az ÁFA mértékét pedig a fenti törvény mellékleteit figyelembe véve tudjuk eldönteni adott termékre vagy szolgáltatásra – a mellékletek a 27%-tól eltérő mértékű eseteket tartalmazzák, minden ott nem szereplő „kivétel” a 27%-os adókulcs alá tartozik.

Az ÁFA általános 27%-os kulcsa alól a kivételek:

Bizonyos termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a:

 • Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek; Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.
 • Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
 • Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek
 • Orvosi radioaktív izotópok
 • Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek valamint anyatej helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek
 • Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék)
 • Braille-tábla műanyagból
 • Fehér bot vakoknak
 • Pontozó vakoknak
 • Braille-tábla fémből
 • Braille-írógép vakoknak
 • Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
 • Telefonkezelő adapter vakok számára
 • Braille-óra vakoknak
 • Könyv
 • Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány)
 • Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
 • Kotta
 • Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást

Más termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18%-a:

 •  Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet)
 • Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)
 • Ízesített tej
 • Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék
 • Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

Ezen felül vannak olyan tevékenységek (korábban úgy hívták őket, hogy tárgyi adómentes), melyek áfa mentesek:

 • biztosítás
 • bankköltségek
 • akkreditált oktatási szolgáltatás
 • egyes postai szolgáltatások stb

ÁFA – teljesítési hely

Alapszabály: termékértékesítésekor az a hely, ahol a termék átadásra kerül.

Szolgáltatás: a megrendelő cég székhelye, magánszemély esetén a szolgáltatás nyújtójának székhelye.

Európai Uniós értékesítés

Aki az Európai Union belüli nem magyar partner cégekkel szeretne kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatot létesíteni, annak EU-s adószámra lesz szüksége, mely praktikusan a 14T101E, vagy 14T201T, C adatlapon igényelhető, a leggyorsabban elektronikusan.

Ha a külföldi partner cégnek ez kevés, akkor lehetőség van az Apeh-től illetőségigazolást igényelni (nem csak magyar nyelven!) az IGAZOL nyomtatványon.

Az EU-n belüli beszerzéseknél a partner cég áfa-t nem számít fel, viszont az itthoni áfa bevallásban ezt az áfa-t (fizetendő) be kell vallani (az EU-s értékesítéseket is be kell vallani ugyanabban a bevallásban), és egy időben levonható is a beszerzésre vonatkozó áfa. Ezzel gyakorlatilag nincs áfa fizetési kötelezettség, viszont bevallási kötelezettség keletkezik.

A normál áfa bevallás nyomtatványa a 1465-ös, az EU-s áfa bevallás: 14A60-as.

Ez utóbbinál külön oldalakon kell bevallani az EU-s termékbeszerzést, EU-s szolgáltatás igénybevételt, EU-s termék értékesítést, és EU-s szolgáltatás nyújtást.

Fontos, hogy a 14A60-as nyomtatványon bevallott EU-s értékeknek meg kell egyezniük a 1465-ös nyomtatványon szereplőkével.

Az áfa-bevallás ütemezése   villanyszámla

Az újonnan alakuló cégek negyedéves ÁFA bevallók lesznek.

Fentiektől eltérő esetekben az alábbi szabályok érvényesek:

A szabályok előtt: annak eldöntése, hogy egy vállalkozás milyen gyakorisággal kell, hogy bevallja az ÁFÁ-t, a fizetendő-, illetve visszaigényelhető ÁFA mértékétől függ. A döntéshez vizsgálni mindig a tárgyévet megelőző második évet kell.

Példa: 2014. év esetében, a 2012. évi áfa kötelezettség dönti el, hogy melyik bevallási kategóriába esik a vállalkozás.

Éves áfa bevallók:

Éves szinten 250.000.-Ft alatti a fizetendő vagy visszaigényelhető áfa.

Határidő: tárgyévet követő év február 25.

Negyedéves áfa bevallók:

Éves szinten 250.000.-Ft feletti a fizetendő áfa, de nem éri el az 1.000.000.-Ft-ot vagy visszaigényelhető adójuk meghaladja a 250.000.-Ft-ot.

Határidő: tárgynegyedévet követő hónap 20-a.

Havi áfa bevallók:

Éves szinten fizetendő 1.000.000.-Ft áfa fizetési kötelezettségük keletkezik.

Határidő: tárgyhónapot követő hónap 20-a.

Ha  valaki alanyi adómentes, de rendelkezik EU-s adószámmal, akkor havi EU-s jelentésre kötelezett!

 ÁFA kiutalás

A bevallás benyújtásától számított 45 nap az az időintervallum, ameddig „ráér” az adóhatóság kiutalni a visszaigényelhető ÁFÁ-t. Ha a bevallás tartalmaz kiegyenlítetlen számlát, akkor ez 75 napra hosszabbodik. Ha azonban kiutalás előtti ellenőrzést tart az Apeh (NAV), akkor az hosszabbítja a kiutalást.

A visszaigényelhető adónak vannak minimum értékei: azaz ezek alatt az értékek alatt még nem rendelkezhet a vállalkozó a pénzzel, hiába visszaigényelhető.

A visszaigényelhető adó minimuma negyedéves áfa bevalló esetén 250.000.-Ft, havi bevalló esetén 1.000.000.-Ft.

A visszaigényelhető adó összegével (fenti összeghatáron felül) többféle módon rendelkezhet a vállalkozó:

 • Dönthet úgy, hogy kéri a bankszámlájára.
 • Dönthet úgy is a vállalkozás, hogy nem igényli vissza, hanem az adófolyószámlán hagyja a következő időszakra.
 • Dönthet úgy is a vállalkozás, hogy átvezetést kér más adónemre (esetleg tartozásra, vagy később kevesebbet kell pl. nyugdíjjárulékot fizetni), viszont itt érdemes megjegyezni, hogy az átvezetés is 45/75 nap, melynek ideje alatt a más adónemen keletkezett kötelezettségre – ha az nincs befizetve közben – a NAV késedelmi kamatot számít fel.

Fordított áfa    adóbevallás

A fordított ÁFA „fogalom” 2008 óta van törvényben. Azért találták ki, mert a körbetartozások miatt a szállítónak a vevő csak sokára (vagy sohasem) fizetett, neki viszont áfa fizetési kötelezettsége volt => Így dőlt be egy halom cég, főleg az építőiparban.

A fordított ÁFA módszerrel viszont nem kell az áfa-t a szállítónak befizetnie, és a vevő is csak technikailag számol el vele.

Ez technikailag úgy néz ki, hogy a vevő nem fizeti meg az ÁFÁ-t a szállítónak, a saját áfa bevallásában feltünteti, mint fizetendő ÁFA, és feltünteti, mint levonható ÁFÁ-t is – így az EU közösségi ÁFÁ-hoz hasonlóan itt is csak bevallási kötelezettség van, befizetési nincs.

A vevő és a szállító akkor használhatja ezt, ha:

 • felszámolás alatt lévő cég a 100.000.-Ft-ot meghaladó értékesítésekor csak fordított adózású számlát állíthat ki partnere felé
 • építőipari szolgáltatás nyújtásánál, ha a szolgáltatás olyan tevékenységhez kapcsolódik (jellemzően alvállalkozói szerződések), mely hatósági engedély köteles, akkor fordított áfa-s szabályt kell alkalmazni. A hatósági engedély kötelezettségről a partnert nyilatkoztatni kell írásban, és csak ez után állítható ki a fordított áfa-t tartalmazó számla.
 • Építőipari cégeknél még nagyon fontos, hogy az Apeh ellenőrzéskor a leggyakrabban ennek a fordított áfa-s ügyletnek a bizonyítására az alábbiakat kéri be a vállalkozótól: alvállalkozói szerződés, teljesítés igazolások, építési napló, számlák.

A szállítói számla nem tartalmaz áfa-t, a számla csak a nettó értéket tartalmazza.

Import ÁFA

Nem EU-s beszerzés (import) esetén az ÁFA-t a VPOP (már NAV néven) kivetéssel állapítja meg a vámhatósági eljárás keretében.

Ezt a vállalkozásnak a vámhatározat alapján kell megfizetnie.

Ezen megfizetett áfa levonhatóvá válik, amennyiben az általános szabályoknak megfelelően számolják el.

Hasznos ötlet, ha rendszeresen importálunk nem EU-s országból:

 A VPOP kivetést elkerülhetjük:

Amennyiben ez a vállalkozás életében pénzügyi nehézséget okoz, akkor érdemes vámjogi képviselővel szerződést kötni, aki csekély ellenszolgáltatásért cserében saját maga fizeti meg és igényli vissza ezen áfa-t, ezzel is könnyítve a vállalkozás pénzügyi helyzetén. Ennek díja költségként elszámolható.